Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Urody EFEKT MOTYLA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbska 18M/LU17, 31-572 Kraków
  2. kontakt z Administratorem Danych Osobowych – kontakt@efektmotyla-krakow.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Administrator wskazany w pkt.1
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.